Canip?m?zca yap?lan yang?n merdivenleri, yang?n merdiveni yönetmeli?i 2018 ko?ullar?na uygun munis mimarilmaktad?r. Böylelikle denetimlerde ve olas? yang?n felaketlerinde ziyan görmenizi engellemektedir.Yang?n merdiveni kapkalori?n d??ar?dan aç?lmamas?n?n öbür bir önemli sebebi de rastgele bir arakç?l?k vakas?n?n evet?anmas?n?n önüne geç… Read More


Acil çıkış kapıları, yangın ve diÄŸer acil durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmış kapılardır. Bu kapılar, binadan hızlı ve güvenli bir ÅŸekilde çıkış yapılmasını saÄŸlar. Acil çıkış kapıları, genellikle belirli yönlere doÄŸru açılan döner… Read More